top of page

Öjamåla och Knaggelid

Bilder från cykeltur vid Öjamåla och Knaggelid. Vårskog och blommande kabbeleka i Mörrumsån.

Entusiastiska medlemmar i Ringamåla hembygsförening arbetar med Öjamålastugan (Kâlla-Haukene Stuan). http://www.ringamala.info/index.php/foereningar/ringamala-hembygdsforeningComments


bottom of page