top of page

Allböle

Udde med beryktad "björn" utanför. Besvärlig sjögång vid storm. Dramatisk kust med rester efter stenbrott.

Några övernattare på ön Mjöö utanför.Comentários


bottom of page