top of page

Bräkne-Hoby kyrka

Bilder från besök i kyrkan. Ev. Lunds stifts största lantkyrka (1872) ritad av Helgo Zettervall. Byggd på platsen för äldre kyrka vars dopfunt (1200-tal) och delar av predikstol finns kvar.

Omfattande målningar från renovering av kyrkan 1958-59 utförda av Bornholmskonstnären Paul Höm.

Fin prästgård som nu är privat.bottom of page