Fikakompis

Bilder på rödhake vid Sternö udde. 2021-02-01.