Höst och hemsida

Sent omsider har jag kommit en bit på väg med en hemsida.