Hemsjö vid Mörrumsån

Besök vid Hemsjö kraftstationer en regnig dag i november.