Hemsjö vid Mörrumsån

Besök vid Hemsjö kraftstationer en regnig dag i november.© Jonas Lindström