top of page

Linnea i blåbärsskogen

Bilder från skog vid Öjasjön i Blekinge. Det är påtagligt så liten linnean är. Blåbärsriset framstår som en liten skog i skogen som jämförelse.Comments


bottom of page