Loberget - Mieån

Höstbilder från ett avsnitt längs Mieån. Per Nils Hoka - Loberget.