top of page

Tattamåla naturreservat

Bilder från naturreservatet Tattamåla norr om Hällaryd. I Tattån i östra delen av reservatet fanns en hel del is då temperaturen varit ner mot 10 minusgrader på natten. Vid åns utlopp mot Treasjön i söder finns rester efter en såg/kvarn. Från sjön Bökesjön vid Halasjövägen går en liten bäck där det finns rester av stenmurar som en kanal för en fångstkista för ål.Comentários


bottom of page