Karlshamn med omgivning - en del av Blekinge

Staden, kulturlandskapet, skogen, skärgården, bebyggelsen med mera

i bilder, texter och kartor.

Bild och text: Jonas Lindström

Utkommer i mitten av juni 2022.

Mail: bild.jonaslindstrom@gmail.com

  • Instagram
  • Facebook