Försommarskärgård

Överblommade backsippor m. m. på en av öarna i Hällaryds skärgård.