Jannebergs gård i Karlshamn

Bilder från Jannebergs gård i Karlshamn. Ligger i utbyggnadsområde. Rivas eller ej är under diskussion.