Lund - Höje å

Bilder från reningsverksdammarna 6 april.