top of page

Offerlunden i Halahult

Offerlunden i Halahult norr om Hällaryd i Karlshamns kommun. Som en offerlund för kulthandlingar med stenblock med runristning, fördjupningar och tecken. Avtryck av djurtass och människofot och olika skålar. 1600-tal?bottom of page