top of page

Samma fartyg men annat namn.

Sydfart har nu fått tillbaka sitt gamla namn Olof Trätälja. Liksom förra året följde vi Sveriges äldsta fraktfartyg (1879) i trafik in till Karlshamns hamn. Lastad med 240 ton raps.


Comments


bottom of page