top of page

Sista gången!

Som sista båt tas Edit tas upp på slipen i Vägga i Karlshamn. Edit var också den första båten som drogs upp när slipen var nybyggd 1964. Edit byggdes 1932 på Joggesö av Sven Johan Olsson med sonen Hugo som sedan etablerade Väggavarvet. Evald Karlsson såg idag till att allt förlöpte väl. Skeppare var Tonni Johansson.

Övervakas av Blekinge Läns Tidning.

Kajerna, ishuset, förrådsbyggnaderna, varvsbyggnaden och slipen är karakteristiska inslag i Vägga fiskehamn. Nu försvinner slipen.

Comments


bottom of page