Skärgårdsstenar

Bilder på stenar och berggrund på Brorsö i Hällaryds skärgård.© Jonas Lindström