Vinter!

Bilder från Mieån söder om Grimsmåla och Ire naturreservat. 2021-01-31.