top of page

Vombsjön - Övedskloster - Frualid

Bilder från vinterpromenad med några luckor i molnen.

Gullkrös lyste upp på några ekar.bottom of page