top of page

Ekar

Jag känner vördnad för gamla träd. En gammal ek kan vara värd för 1500 olika arter av växter och insekter. Efter 150 - 200 år får den håligheter som gynnar artrikedomen och kan då bebos av t. ex. läderbagge.

En ek sägs kunna växa i 300 år, stå still i 300 år och dö i 300 år.

Bilder på ekar vid Elleholm och Stensnäs utanför Karlshamn.

Comments


bottom of page