Framtida Bruk Gårdsmejeri

Getter och ost på Slänsmåla gård norr om Karlshamn hos Claire och Nils Sjöström.