top of page

Ire naturreservat och naturskola

Välbevarat ålderdomligt och småskaligt odlingslandskap med slåtterängar, hamlade träd och utmarker för bete. Två välbevarade gårdar.

Beläget i Ringamåla socken i Karlshamns kommun.Comentarios


bottom of page